Ere-dirigent

Ere-dirigent Bernhard van der Wal

Dirigent Bernhard van der Wal is geboren op 22 april 1943 te IJlst en kwam op 10-jarige leeftijd door een wervingsaktie van de plaatselijke muziekvereniging Concordia bij toeval met de blaasmuziek in aanraking. Na z’n HBS-tijd is hij, gestimuleerd door Bram Feenstra en Gerrit Heeringa, met de hoornstudie begonnen aan het Conservatorium te Groningen. Zijn leraren waren Bob Oltmans, Jan Bos en Oldrich Milek.

Naast zijn hoornstudie die hij voltooide in 1972, studeerde hij Algemene Muzikale Vorming en bij Peet van Bruggen direktie. Orkestervaring deed hij op in het Noordelijk Filharmonisch Orkest en het Frysk Orkest.

Van 1978 tot 1990 was Van der Wal als docent verbonden aan het Gemeentelijk Muziekinstituut te Leeuwarden en in dezelfde functie was hij sinds 1968 verbonden aan het Cultureel Centrum ‘It Toanhûs’ te Joure. In 2007, bij zijn 40-jarig jubileum als dirigent van de Jouster Fanfare, werd Bernhard van der Wal koninklijk onderscheiden tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Eind 2009 gaf Van der Wal te kennen in 2011 te stoppen als dirigent van de Jouster Fanfare. Op 29 oktober 2011, tijdens het jubileumconcert, heeft hij afscheid genomen van de Jouster Fanfare en is op 4 november 2011 benoemd tot eredirigent van de Jouster Fanfare.